POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych jest AKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-504), przy ul. Kalwaryjskiej 69, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413466, NIP 6793080622, REGON 122524272, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej również jako „Administrator” lub „My”).

Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako “RODO”).

W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, a także w celu skorzystania z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z Nami:

W niniejszej Polityce znajdziesz informacje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe:

OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ ORAZ SOCIAL MEDIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 informujemy Cię o tym, że:

  1. ADMINISTRATOREM danych osobowych jest AKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  2. DANE KONTAKTOWE - znajdziesz na samym początku dokumentu Polityki – kliknij, żeby przenieść się do tego miejsca. Jest to także właściwa forma kontaktu w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, o których mowa w pkt 4 poniżej.
  3. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe odpowiednio w poniższych celach:

A. DOT. OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ STRONĘ WWW

Za pośrednictwem Naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: https://akra.net/ (dalej jako: „Strona internetowa”) pozyskiwane są informacje o jej użytkownikach w związku z:

Na stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe: do ogólnego kontaktu z Nami oraz w zakładce ‘Kariera’ dla zainteresowanych osób do przesyłania aplikacji do Naszego teamu.

Skorzystanie z tych formularzy wymaga podania przez Ciebie danych osobowych w postaci imienia, Twojego adresu e-mail oraz informacji zawartych w treści zapytania – dane te są niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Opcjonalnie możesz podać również nazwę Twojej firmy bądź kontrahenta, którego reprezentujesz lub u którego pracujesz/z którym współpracujesz (dot. formularza kontaktowego do ogólnego kontaktu).

Podanie danych oznaczonych gwiazdką wraz z podaniem treści zapytania jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Formularz kontaktowy przeznaczony do przesyłania CV zawiera dodatkowo funkcjonalność dodania załącznika (CV). Cele i podstawy prawne przetwarzania zostały przedstawione poniżej (dotyczy formularza do ogólnego kontaktu; z kolei więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych w związku z aplikowaniem do Naszego teamu, a także całym procesem rekrutacji znajdziesz w niniejszej Polityce w zakładce – ‘Kandydaci do pracy’

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZETWARZANIA
W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularzart. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes: udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)Do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes: realizacja praw w przypadku ewentualnego sporu.Do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (który co do zasady wynosi 3 lata).
CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZETWARZANIA
Przetwarzanie plików Cookies lub innych podobnych technologiiKorzystamy z technologii Local Storage wyłącznie do zapamiętania preferencji użytkownika przy akceptacji ciasteczek. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony (banera z ciasteczkami). Na Naszej Stronie Internetowej nie stosujemy plików cookies, oprócz wskazanych poniżej, tj. tzw. third-party cookies. W ramach strony internetowej korzystamy z narzędzi podmiotów zewnętrznych w postaci: Google Analytics, Piksel Facebook co wiąże się z wykorzystaniem plików Cookies zewnętrznych ww. podmiotów. Więcej informacji na ten temat oraz możliwości zarządzania tymi plikami– znajdziesz poniżej w Polityce Cookies. W przypadku prowadzenia działań statystycznych bądź marketingowych przy użyciu tych ciasteczek, przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes: realizacja praw w przypadku ewentualnego sporu.Do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (który co do zasady wynosi 3 lata)

Logi serwera nie zawierają danych osobowych. Informacje przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Naszą stroną internetową. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej w Polityce Cookies.

B. DOT. OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZE SOCIAL MEDIA

Posiadamy portale społecznościowe w poniższych serwisach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy zaglądasz na Nasze profile lub gdy wchodzisz z Nami w interakcje (prywatne wiadomości, polubienia, komentarze).

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZETWARZANIA
Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem tych profili, w tym w celu umożliwienia kontaktu z Nami przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez ww. serwisy, przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Nas treści, organizowania konkursów za pośrednictwem ww. serwisów społecznościowych – w których udział jest dobrowolny, promowanie Naszej działalności oraz informowanie o niej, a także w celach analitycznych i statystycznych. Ww. serwisy społecznościowe posiadają swoje własne regulaminy oraz polityki prywatności, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Będąc użytkownikiem tych portali, przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega tym regulaminom oraz politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień. Polityki prywatności ww. serwisów: Facebook oraz Instagram https://www.facebook.com/privacy/policy, LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policyart. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes: umożliwienie kontaktowania się z użytkownikami portali, promocja Naszej działalności oraz informowanie o niej.Dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Sprzeciw w przypadku wejścia z Nami w interakcję za pośrednictwem profili AKRA możesz zgłosić np. klikając przycisk „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie Twojego komentarza, a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celem przetwarzania.
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes: realizacja praw w przypadku ewentualnego sporuDo czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (który co do zasady wynosi 3 lata)

Dodatkowo przez czas prowadzenia innych, wskazanych w niniejszym punkcie 3 operacji przetwarzania, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług oraz stosowanych funkcjonalności Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych.

4. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15–22 RODO przysługują Ci następujące prawa:

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

6. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH. W każdym z podanych wyżej celów (pkt 3 powyżej) przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z odpowiednich funkcjonalności naszej Strony. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić np. prowadzenie z Tobą kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z odpowiednich funkcjonalności naszej Strony np. formularzy kontaktowych, czy uzyskania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie za pośrednictwem Naszych portali społecznościowych lub zgłoszenia się do udziału w konkursie organizowanym przez Nas za pośrednictwem tych portali. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić np. prowadzenie z Tobą kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. W pozostałym zakresie – gdy podanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, podanie danych jest dobrowolne.

7. INFORMACJA DOT. ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI. W procesie przetwarzania danych osobowych nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. PAŃSTWA TRZECIE

W sytuacji, gdy będziemy korzystać w trakcie procesu przetwarzania z innych dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom będzie odbywać się zgodnie z Rozdziałem V RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być w takim przypadku uzyskana od Administratora.

KANDYDACI DO PRACY LUB WSPÓŁPRACY Z NAMI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO informujemy Cię o tym, że:

  1. ADMINISTRATOREM danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  2. DANE KONTAKTOWE - znajdziesz na samym początku dokumentu Polityki – kliknij, żeby przenieść się do tego miejsca. Jest to także właściwa forma kontaktu w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, o których mowa w pkt 4 poniżej.
  3. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

    • przeprowadzić i rozstrzygnąć proces rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko

Podstawa prawna

w zakresie danych, o których mowa w art. 22 [1] § 1 Kodeksu pracy: tj. imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Jeśli przekazujesz Nam dodatkowo inne niż wymienione w ww. przepisie dane osobowe, np. Twój wizerunek - wówczas podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przesłanie zgłoszenia lub dokumentów rekrutacyjnych (CV, listu motywacyjnego, uzupełnienie formularza aplikacyjnego o elementy opcjonalne)

w zakresie danych potrzebnych do rozpatrzenia Twojej kandydatury w celu zawarcia umowy (tj. imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeśli przekazujesz nam dodatkowo inne niż wymienione w zdaniu poprzednim dane osobowe, np. Twój wizerunek - wówczas podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przesłanie zgłoszenia lub dokumentów rekrutacyjnych (CV, listu motywacyjnego, uzupełnienie formularza aplikacyjnego o elementy opcjonalne).

Okres przetwarzania. Do momentu zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko oraz przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Prawnie uzasadniony interes: ocena kandydata w trwającym procesie rekrutacyjnym 
Okres przetwarzania: Do czasu ustania Naszego uzasadnionego interesu (tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko)

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, to w trakcie procesu rekrutacji w celu zarządzania procesami personalnymi może dojść do przekazania Twoich danych osobowych siostrzanej spółce w stosunku do Nas, jaką jest AKRA GmbH z siedzibą w Hamburgu (Politykę Prywatności AKRA GmbH znajdziesz pod adresem - https://www.akra.de/pl/privacy/). 
Okres przetwarzania: Do czasu odwołania przez Ciebie zgody lub do momentu zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko – w zależności, co nastąpi wcześniej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO Uwzględnimy Twoją kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacji, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Okres przetwarzania: Do czasu odwołanie przez Ciebie zgody, nie później jednak niż przez okres 2 lat od jej udzielenia.

Co jakiś czas możemy Cię spytać, czy jesteś jeszcze zainteresowany otrzymywaniem od nas ofert na dalszy okres.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Okres przetwarzania: Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

4. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15–22 RODO przysługują Ci następujące prawa:

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

6. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANCYCH.

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, oznacza to, że bez podania danych skontaktowanie się z Tobą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji i rozpatrzenie Twojej kandydatury nie będzie możliwe. Zatem jeśli chcesz zostać naszym pracownikiem lub współpracownikiem, musisz podać Nam swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie (w tych przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podanie danych jest dobrowolne, a ewentualny brak ich podania nie wpływa na przebieg Twojego procesu rekrutacji.

7.ŻRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH Twoje dane osobowe mogliśmy pozyskać:

Dane, jakie gromadzimy, w procesie rekrutacji to w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, źródło pozyskania Twoich danych, inne informacje podane przez Ciebie dobrowolnie w CV. Jeśli będzie to uzasadnione, to w ramach współpracy możemy pozyskiwać dodatkowe dane, w zależności od potrzeb oraz formy takiej współpracy.

8. INFORMACJA DOT. ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI. W procesie przetwarzania danych osobowych nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. PAŃSTWA TRZECIE

W sytuacji, gdy będziemy korzystać w trakcie procesu rekrutacji z innych dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom będzie odbywać się zgodnie z Rozdziałem V RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być w takim przypadku uzyskana od Administratora.

POLITYKA COOKIES

CZYM SĄ COOKIES (CIASTECZKA)?

To małe pliki tekstowe, które są instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę internetową. Ciasteczka identyfikują dane komputera oraz przeglądarki używanych do przeglądania strony internetowej i pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał daną stronę. Ciasteczka są nieszkodliwe dla użytkowników ani dla urządzeń, nie wpływają na sposób ich działania. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Na naszej Stronie Internetowej nie stosujemy plików Cookies, oprócz ciasteczek pochodzących od podmiotów trzecich, o czym więcej poniżej. Do banera o ciasteczkach pojawiającym się na naszej Stronie wykorzystywana jest jednak technologia Local Storage. Technologia ta działa podobnie jak pliki cookies jednak jest to co innego w rozumieniu technicznym. Local Storage, służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Local Storage przechowuje informację do momentu ich usunięcia przez osobę upoważnioną do administrowania Stroną internetową (u Nas jest to okres 1 miesiąca) lub użytkownika. Wykorzystanie: preferencje użytkownika przy akceptacji ciasteczek. Aby nie zezwalać na działanie technologii Local Storage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się w analogiczny sposób jak dla rezygnacji z plików cookies, o czym mowa poniżej w akapicie ‘Zarządzanie ciasteczkami’. Na naszej Stronie Internetowej nie stosujemy plików Cookies, oprócz ciasteczek pochodzących od podmiotów trzecich, o czym więcej poniżej:

GOOGLE ANALYTICS

W ramach Strony internetowej korzystamy z narzędzia Google Analytics, dostawca narzędzia Google LLC. Wiąże się to z wykorzystaniem plików Cookies firmy Google. Cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienie identyfikacji. Szersze informacje o zakresie i zasadach zbierania danych możesz znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics znajdziesz pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

PIKSEL FACEBOOK

Korzystamy z narzędzia biznesowego Facebooka – Meta Piksel, które umożliwia mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Nas w serwisie społecznościowym Facebook. Piksel firmy Meta to krótki kod umieszczany w witrynie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików Cookies firmy Meta. Więcej informacji na temat tego narzędzia znajdziesz pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Poniżej przekazujemy Ci również kilka wskazówek, w jaki sposób możesz zapobiec gromadzeniu danych przez piksele śledzące:

ZARZĄDZANIE CIASTECZKAMI

Wchodząc po raz pierwszy na naszą Stronę Internetową w dolnym pasku Strony zostanie wyświetlona informacja na temat stosowania przez Nas ciasteczek. Jeżeli od razu podjąłeś decyzję o akceptacji ciasteczek kliknij ‘Rozumiem i akceptuję’. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek kliknij w przycisk ‘Polityka Prywatności’, który przeniesie Cię do niniejszego dokumentu.  Jeżeli nie chcesz, żeby pliki te były stosowane możesz je wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do wskazówek jak możesz to zrobić w wybranych przeglądarkach:

Poniżej przekazujemy Ci kilka wskazówek jak możesz zarządzać ciasteczkami z poziomu Twojej przeglądarki:

Pamiętaj, że usunięcie ciasteczek spowoduje usunięcie wszelkich ustawień, w tym rezygnacji, wyłączeń, wycofania zgód z poziomu przeglądarki – w takim przypadku konieczne będzie ich ponowne ustawienie.

Sprawdź status swoich aktualnych ustawień prywatności dla przeglądarki, z której korzystasz – możesz to zrobić za pomocą niżej podanych narzędzi:

W przypadku ograniczenia stosowania ciasteczek, korzystanie z poszczególnych funkcjonalności za pośrednictwem Strony Internetowej może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP (w formie zanonimizowanej), datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Niniejsze polityki są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Aktualną wersję Polityk znajdziesz na stronie www: https://akra.net/polityka-prywatnosci/.

Ostatnia aktualizacja Polityk miała miejsce: 31.08.2022 r.