Wittario

Start projektu

2020

Zespół

 • 7 Programistów

 • 1 Projekt manager

Technologie

ReactJS

TypeScript

Firebase

Express.js

Cypress

CSS

HTML

O projekcie

Projekt dotyczył opracowania platformy do tworzenia i zarządzania grami terenowymi w oparciu o lokalizację GPS i możliwość interakcji użytkownika. Aplikacja mobilna wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości.

Główne cele projektu

Stworzenie aplikacji webowej do zarządzania grami

Stworzenie API używanego przez aplikację mobilną

Umożliwienie stworzenia kilku rodzajów kont użytkowników z różnymi uprawnieniami

Integracja z aplikacją mobilną

Umożliwienie prowadzenia rozgrywki w czasie rzeczywistym

Integracja z usługami zewnętrznymi

Wyzwania

Główne wyzwania napotkane podczas rozwoju aplikacji to:

 • 1 / 4

  Wykorzystanie danych Firebase w czasie rzeczywistym do wyświetlania aktualnego stanu gry oraz informacji o wykonanych zadaniach i lokalizacji użytkowników.

 • 2 / 4

  Stworzenie API do aplikacji mobilnej.

 • 3 / 4

  Stworzenie dedykowanej aplikacji webowej na podstawie UI/UX dostarczonego przez designera.

 • 4 / 4

  Utrzymanie aplikacji.

Rozwiązanie

Nasz zespół stworzył aplikację webową z wykorzystaniem biblioteki React i języka Typescript. Wykorzystaliśmy platformę Firebase i jej możliwości po stronie backendu, w tym funkcje chmurowe, bazę danych, uwierzytelnianie, zdalną konfigurację i inne. Udostępniliśmy również API do komunikacji pomiędzy aplikacjami mobilnymi a backendem w oparciu o NodeJS i framework Express. Skonfigurowaliśmy procesy Continuous Integration i Continuous Deployment, aby zminimalizować błędy integracji kodu oraz ryzyko pojawienia się nowych błędów.

Rune Rafshol

Wittario AS - Development Manager

Wittario have worked with AKRA Polska as our Backend Development Team since the start of our company. Our experience with the Team is that they are reliable, proactive and commited to us and our solution. They have been an important part the successful launch and furter improvement of our great game. The communication with the Team and their customer team is close, frequent and very positive. We can recommend AKRA Polska to anyone who are looking for a reliable development team.