Kontaktz nami

say hello

Formularz kontaktowy

Kraków

Kalwaryjska 69,
30-504 Kraków

Zobacz na mapie

Olsztyn

Partyzantów 26,
10-526 Olsztyn

Zobacz na mapie

Zabrze

Wolności 345/904,
41-800 Zabrze

Zobacz na mapie

SĄD REJESTROWY

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000‍413466 NIP PL6793080622 REGON 122524272

Kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości.